Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija pretstavlja skup mera u borbi protiv štetnih mišolikih glodara u cilju smanjenja mogućnosti oboljenja od bolesti koje prenose glodari, kao i zbog smanjenja ekonomskih šteta. deratizacija miseva Takođe su značajni i estetski aspekti, vojno-odbrambeni, a posebno aspekti deratizacije u borbi za zaštitu životne sredine. Glodari kod većine ljudi izazivaju odbojnost, stres i gađenje tako da je i sa ovog aspekta opravdano izvođenje deratizacije. Postoje tri metoda deratizacije kojima se služimo, a to su postavljanje mehaničkih zamki, zamki sa lepkom i postavljanje otrova deratizacionog otrova.

Kontaktirajte nas